Onderdeel vanOntwerpers van onderwijs

Oecumenische basisschool in Almere Poort

Op IKC De Duinvlinder kunnen kinderen ontdekken wie ze zijn en welke talenten ze hebben. We helpen ze om te groeien door ze de ruimte te geven om steeds nieuwe ervaringen op te doen die aansluiten bij hun ontwikkeling.

Aanmelden

Onze missie
en visie

Binnen IKC De Duinvlinder ontwikkelt ieder kind zich tot een mens vol zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfrespect en wordt er samen gebouwd aan de toekomst. Een mens ontwikkelt zich constant, een heel leven lang. Wij willen een veilige en uitdagende omgeving bieden waar kinderen zich vrij voelen om zich te ontwikkelen, van de geboorte af aan. 

Medezeggenschaps­raad en oudercommissie

Een goede school heeft een goede medezeggenschapsraad en oudercommissie. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft tot doel de vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders wanneer het gaat om inspraak in bestuurlijke zaken.

De Oudercommissie organiseert samen met het team en de eventmanager verschillende vieringen en andere evenementen, zoals Sint, Kerst, Pasen, sportdagen, feestelijke afsluiting van het schooljaar en bijvoorbeeld schoolreisjes.

Met ons contact opnemen?

De Duinvlinder staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen