Onderdeel vanOntwerpers van onderwijs

Onze missie en visie

Onze missie, waar staan en gaan we voor?

Binnen IKC De Duinvlinder ontwikkelt ieder kind zich tot een mens vol zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfrespect en wordt er samen gebouwd aan de toekomst. Een mens ontwikkelt zich constant, een heel leven lang. Wij willen een veilige en uitdagende omgeving bieden waar kinderen zich vrij voelen om zich te ontwikkelen, van de geboorte af aan.

Onze visie, hoe kijken wij er tegenaan?

Met een coachende en begeleidende inzet van de leerkrachten stimuleren wij de ontwikkeling van de kinderen op alle gebieden. De kinderen worden gestimuleerd hierin eigen keuzes te maken. De leerkrachten zijn de aangewezen personen voor coaching en begeleiding en soms wat sturing. Dit gaat over leren en groeien door ervaring op te doen.

Om aan de ontwikkeling van vaardigheden tegemoet te komen zullen wij altijd proberen de kinderen de volgende stap te laten zetten door aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen, maar ook datgene wat het kind al weet of ervaren heeft.

Met ons contact opnemen?

De Duinvlinder staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen