Onderdeel vanOntwerpers van onderwijs

Samenwerken met partners

Samenwerken met partners

Op het gebied van opvoeding en partnerschap zoeken wij nadrukkelijk de verbinding. Binnen IKC De Duinvlinder creëren wij een cultuur waarbinnen kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor zijn wij nadrukkelijk op zoek naar wederzijdse inspiratie. Ook het creëren van een kritische houding hoort hierbij, zowel bij de kinderen als medewerkers en ouders/verzorgers. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van het individuele kind.

Ontwikkeling verrijken door ondersteuning te bieden

Daarnaast nodigen wij ouders/verzorgers van harte uit de ontwikkeling te verrijken door ondersteuning te bieden bij de diverse activiteiten in- en om de school. Dit kan door bijvoorbeeld vervoer bij excursies, ondersteuning bij handvaardigheid, het geven van gastlessen, het benutten van het netwerk van ouders om thema’s meer verdieping te geven enzovoort. In alle gevallen blijft de leerkracht eindverantwoordelijk.

RIANT Kinderopvang

Wij werken samen met RIANT Kinderopvang (voormalig Kindercentrum Almere). Zij regelen de voor- en naschoolse opvang. Verspreid over Duin zijn de verschillende thematische BSO’s te vinden. Tussen de collega’s van de opvang en het onderwijsdeel is er regelmatig contact. Wilt u meer informatie over RIANT Kinderopvang? Klik dan op de onderstaande button.

Meer over onze organisatie

Met ons contact opnemen?

De Duinvlinder staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen