Onderdeel vanOntwerpers van onderwijs

Begeleiding van de leerlingen

Experimenteren, reflecteren, organiseren en samenwerken

De Duinvlinder besteedt veel aandacht aan experimenteren, reflecteren, organiseren en samenwerken. Daarbij gaan we uit van de verschillen tussen kinderen. Dat heeft ook gevolgen voor de wijze van begeleiden. Mocht uw kind meer of andere ondersteuning nodig hebben dan het reguliere aanbod dan kan onze intern begeleider ondersteunen.

Ons onderwijs aan de peuters en kleuters kenmerkt zich door spelend leren, waarbij de leerkrachten een begeleidende rol hebben en de leerlingen aanmoedigen en laten nadenken over hoe ze zelf kunnen doen en regelen. Om het spelend leren te stimuleren, hebben wij veel aandacht voor het creëren van een rijke leeromgeving.

Met ons contact opnemen?

De Duinvlinder staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen