Onderdeel vanOntwerpers van onderwijs

Over IKC De Duinvlinder

Onze school in Almere Poort en Duin!

Onze school vind je straks in de nieuwste wijk van Poort, namelijk in Duin. Bij ons mag ieder kind zijn zoals hij of zij is, met eigen mogelijkheden en talenten. We bereiden de kinderen voor op de wereld van morgen, met toekomstgericht onderwijs.

Nieuwbouw

Op dit moment zitten we nog op onze tijdelijke locatie aan het Slowakijehof 1. Per nieuwe schooljaar (2024-2025) willen we verhuizen naar ons nieuwe schoolgebouw (aan de Verlengde Duinvalleiweg). Zodra we meer informatie hebben, zullen we dit (ook) hier communiceren.

Digitaal onderwijs

De verwerking van de lesstof op De Duinvlinder vindt deels digitaal plaats. Dit wordt gaandeweg de schoolloopbaan van het kind opgebouwd. Het voordeel van een digitale verwerking van de leerstof, is dat de opdrachten kunnen worden afgestemd op het niveau van het individuele kind, waardoor onderwijs op maat kan worden geboden. Ook kan de ontwikkeling van kinderen op bepaalde vakgebieden hierdoor beter worden gevolgd.

Dit betekent overigens niet dat een kind de hele dag achter zijn of haar device zit. Er is aandacht voor voldoende afwisseling, een goede werkhouding en er wordt veel bewogen. ICT blijft een middel en is geen doel op zich.

Met ons contact opnemen?

De Duinvlinder staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen