Onderdeel vanOntwerpers van onderwijs

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Onze school doet er alles aan om goed onderwijs te geven. Toch kan het voorkomen u niet tevreden bent over de gang van zaken op school. In dat geval kan contact worden opgenomen met de direct betrokkenen. Meestal kunnen klachten in goed overleg worden opgelost. Als dat niet zo is, dan kunt u contact opnemen met de directeur en/of onze vertrouwenspersoon op school.

Kom je er niet uit? Maak dan gebruik van de klachtenregeling van de SKO.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon op onze school is: Wendy van Loenen. Zij is te bereiken via w.vanloenen@deduinvlinder.nl. Liever in contact met een extern vertrouwenspersoon? Dat kan. Onze externe vertrouwenspersoon is mevrouw Francine Prak. Zij is bereikbaar via: francine@livp.nl of 06 24989654.

Komt u er samen met ons niet uit? U kunt dan een formele klacht indienen bij het bestuur van SKO of de landelijk geschillencommissie zoals beschreven staat in de klachtenregeling van SKO. Deze is te vinden op de SKO website.

Meer over ouders en communicatie

Met ons contact opnemen?

De Duinvlinder staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen